ABC Českého HospodářstvíStavebnictvíGeodetické a kartografické práce
×

Geodetické a kartografické práce - Firmy (Jihomoravský)

PK GEO BRNO s. r. o.

Firma PK GEO, s.r.o. byla založena v únoru 1995 v Brně. Již jedenáct let působí na trhu geodetických prací a za tu dobu si vydobyla pevné postavení v této oblasti.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ KRAUS s.r.o.

Nabídka inženýrské geodézie, vytyčování staveb a pozemků a tvorby geometrických plánů.

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

Zpracováváme projektovou dokumentaci dopravních staveb, dále staveb silnoproudu, sdělovacích zařízení a pozemních staveb.

DOPRAVOPROJEKT Brno a.s.

Činností společnosti je projektování silničních a dálničních staveb, inženýrských konstrukcí a zařízení souvisejících s dopravou včetně inženýrských sítí.
- Navrhování a projektování staveb
- Inženýring a stavební dozor
- Realizace staveb

KVADRANT, s.r.o.

Geodetické práce,
inženýrská geodézie,
mapování,
geometrické plány,
inženýrská činnost,
prodej geodetických prístrojů.

GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Poskytujeme služby geodetické - katastr nemovitostí, mapové podklady, inženýrská geodézie, GIS aplikace

GEOPEN s.r.o.

Nabízíme nivelační přístroje PENTAX, stavební lasery MIKROFYN. Pro geodety a pro účely tvorby GIS jsou připraveny totální stanice PENTAX a sestavy pro měření v satelitních sítích GPS, GLONASS, GALILEO firmy JAVAD GNSS. Zajišťujeme geodetické práce.

IGM BRNO, s.r.o.

Firma IGM Brno, s.r.o. působí na trhu geodetických prací od roku 1993. Přitom navazuje zejména na zkušenosti zakládajících společníků z jejich předchozí praxe v oboru. Záběr činností firmy je široký a pokrývá prakticky celý geodetický obor.

SVOBODA A SYN s.r.o.

Provádíme montáže telekomunikačních technologií, ocelových konstrukcí a lávek. Nabízíme geodetické a stavební práce, elektroinstalace, rozvody kabelů

CZK s.r.o.

Nabídka služeb inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Zpracování mapových podkladů pro projektování, výsledků měření v digitální formě, vytyčován

Brno - Královo Pole,  Kraj: Jihomoravský
Stát: cz Česká republika Více...

THEODAT BRNO s.r.o.

Nabízíme zajištění předprojektové přípravy, vytyčení a zaměření skutečného provedení staveb. Dále provádíme mapování, polohopis a výškopis.

SURGEO s.r.o.

Provádíme geodetické práce jako je vytýčení pozemků, měření inženýrských sítí, měření GPS, pozemkové úpravy. Geologické práce, inženýrskogeologický, hydrogeologický a ložiskový průzkum, měření radonu, geografické informační systémy GIS.

Hodonín,  Kraj: Jihomoravský
Stát: cz Česká republika Více...

JAN WEBER CENTRUM, s.r.o.

Zabýváme se geodetickými pracemi: zhotovení digitálních map, budování bodových polí, vytyčení stavby, zaměřění inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení stavby a výkon odpovědného geodeta.

DD plus, v.o.s.

Provádíme zeměměřičské a geodetické práce, účelové mapování, zaměření skutečného provedení staveb, geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, podzemn