ABC Českého HospodářstvíStavebnictvíGeodetické a kartografické práce
×

Geodetické a kartografické práce - Firmy (Praha 4)

Stavební geologie - Geometra spol. s r.o.

Provádíme vyhotovování geometrických plánů, zaměřování staveb ke kolaudaci a vytyčování pozemků.

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GEOTRONICS Praha, s.r.o.

Prodáváme geodetické přístroje Trimble jako jsou totální stanice, teodolity, nivelační přístroje, GPS, DGPS, RTK, GPS pro GIS, stavební lasery, dálkoměry, software. Nabízíme servis Geodimeter a Zeiss, kalibrace a repasování baterií.

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

TOPOGRAF spol. s r. o.

Výroba digitálních map, atlasů, plánů měst a reklamních předmětů. Geodetické práce ve stavebnictví. Divize dodávky dietních produktů.

Praha 6 - Dejvice,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GEOMESS v.o.s.

Nabídka služeb v oblasti geodézie.
Zajišťujeme veškeré geodetické, zaměřovací a vytyčovací práce, včetně geodetických podkladů pro projekt a výstavbu.
Hledáte-li zkušeného geodeta, neváhejte se na nás obrátit.

Praha 4 - Chodov,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GEO-5 s. r. o.

Provádíme geodetické práce ve výstavbě a katastru, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, účelové mapy a projektové podklady. Pracujeme po celém území ČR.

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GEODING, spol. s r.o.

Provádíme práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézie. Nabízíme geodetické a kartografické práce.

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

Ing. Vladimír Brokeš

Geodetické a kartografické práce

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

Geodet Michal Gočál

Geodetické služby, mapování, katastr, stavební výkresy, pozemkové úpravy, prohlášení vlastníka

Praha 4 - Nusle,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

SKLENÁŘ - GEOKONSULT

Kompletní inženýrsko geologické práce všeho druhu. Geologický dozor při provádění zemních prací, přejímka základové spáry a radonové měření před výstavbou i stávajících objektů.

Praha 4 - Modřany,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GEODYN s .r. o.

Provádíme geologické průzkumy, měření radonového indexu či stanovování tektonických poruch v lomech.

Praha 10 - Hostivař,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

Ing. Vratislav Straka - GK

Nabízím zeměměřické a geodetické práce.

Praha 4 - Krč,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GT ateliér geodézie, spol. s r.o.

Firma provádí geodetické a zeměměřičské služby, záborové elaboráty, geometrické plány a vytyčování hranic pozemků. Zaměřujeme skutečné provedení staveb, vnitřků budov a fasád. Nabízíme funkci odpovědného geodeta a speciální práce v geodézii.

Praha 4 - Braník,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

GROPUR s.r.o.

Zabýváme se zaměřováním skutečného provedení inženýrských sítí a budov, mapových podkladů pro projekční činnosti a výpočtem kubatur.

Praha 4 - Modřany,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

Ing. Lukáš Poláček

Poskytování zeměměřických a kartografických služeb.

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...

Ing. Michal Vydra

Zajišťujeme dlouhodobě geodetické práce pro celou řadu architektonických, projektových a stavebních firem a pro orgány státní správy a památkové péče.

Praha 4,  Kraj: Hl. město Praha
Stát: cz Česká republika Více...