ABC Českého HospodářstvíStavebnictvíGeodetické a kartografické práce
×

Geodetické a kartografické práce - Firmy (Zlín)

GRAD s. r. o.

Geometrické plány - vyznačení budov, rozdělení pozemků, věcná břemena. Vytyčení hranic pozemků. Právní pomoc v katastru nemovitostí. Mapový podklad pro projekt-polohopis, výškopis. Vytyčení a zaměření skutečného provedení stavby. Inženýrská geodezie.

Zlín,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...

Ing. Luděk Zlámal

Nabídka geodetických prací. Zpracovávání geometrických plánů či vytyčování hranic pozemků a oceňování nemovitostí.

Otrokovice,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...

TOBIS

Zaměření a digitalizace stávajících objektů

Zlín,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...

GEOZET s.r.o.

Nabídka geodetických prací. Zpracovávání geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků a oceňování nemovitostí.

Otrokovice,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...

GEOSTAV spol. s r. o.

Provádíme piloty vrtané i CFA, hlavice, beranění larsen (pažení štětovnicemi), tenkostěnné těsnící stěny, sanace sesuvů a hrází.

Otrokovice,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...

GEOTROP, spol. s r.o.

Nabídka geodetických a kartografických prací. Zajištění inženýrské a zeměměřické činnosti.

Zlín,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...

Ing. Miroslav Vítek, Ph.D

Nabízíme geodetické práce, dělení a vytyčení hranic pozemků, geometrické plány, podklady pro projektovou činnost. Vytváříme účelové mapy.

Mysločovice,  Kraj: Zlínský
Stát: cz Česká republika Více...