ABC Českého HospodářstvíStavebnictvíGeodetické a kartografické práce
×

Geodetické a kartografické práce - Firmy (Hodonín)

SURGEO s.r.o.

Provádíme geodetické práce jako je vytýčení pozemků, měření inženýrských sítí, měření GPS, pozemkové úpravy. Geologické práce, inženýrskogeologický, hydrogeologický a ložiskový průzkum, měření radonu, geografické informační systémy GIS.

Hodonín,  Kraj: Jihomoravský
Stát: cz Česká republika Více...

Geometra - zeměměřická kancelář, s.r.o

Provádíme následující geodetické práce: geometrické plány - zaměření budov, dělení pozemků, vyznačení věcného břemene, vytyčení hranic pozemků, zaměření inženýrských sítí, zakládání staveb, polohopisy a výškopisy. Nabízíme také poradenskou činnost.

Kyjov,  Kraj: Jihomoravský
Stát: cz Česká republika Více...